Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 14, 2012
Cadernos de Fraseoloxía Galega 14, 2012

Varios; Xesús Ferro Ruibal (Director)

(2013)

ISSN: 1698-7861

Prezo: 8,60 €

Páxinas: 449

Formato: 17 x 24 cm.

Imprime: Grafisant S.L.

Descargar (9 MB)

O número 14, 2012 de “Cadernos de Fraseoloxía Galega” contén na sección de Estudos 11 artigos verbo de diferentes aspectos das fraseoloxías e paremioloxías galega, portuguesa, española, catalá, italiana, alemá, inglesa, holandesa e dálmata (en perspectivas fraseográfica, cognitiva, taxonómica, histórica, xeográfica e literaria). A sección de Recadádivas ofrece materiais de fraseoloxía galega actual: 362 unidades fraseolóxicas e 198 paremias recollidas en Cuntis e no Morrazo ou exhumadas dunha escolma inédita feita na Coruña. A actualidade internacional da especialidade ofrécese na sección de Recensións (13 libros) e Novas (detalle bibliográfico de 106 libros ou artigos recentes; pormenorizada descrición de 7 congresos ou simposios, de tres novos recursos en rede e de diversas convocatorias de proxectos fraseolóxicos internacionais). A información e a análise que forman este volume de 449 páxinas está elaborada por investigadores de diferentes países europeos.

Contidos