Logo A obra narrativa en galego de Fortunato Cruces.
A obra narrativa en galego de Fortunato Cruces.

Vanesa Solís Cortizas (edición, introdución e notas) e Modesto Hermida García (director do proxecto).

(2013)

978-84-453-5091-1

Prezo: 7 €

Páxinas: 243

Formato: libro 21,5x15 cm

Imprime: COGRAF

Descargar (2 MB)

Fortunato Cruces Angueira (1870-1961), xornalista, poeta, autor de relatos e incluso dramaturgo foi un dos autores máis prolíficos do Rexurdimento. A súa obra narrativa, recollida neste volume publicouse en numerosos xornais e revistas da emigración galega en Arxentina. Vanesa Solís Cortizas baixo a dirección de Modesto Hermida García, fai nesta edición un completo estudo biobiliográfico do autor e unha análise pormenorizada da súa obra narrativa.