Logo Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro.
Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro.

Xosé Luís Cochón Touriño (ed.) e Lorena Domínguez Mallo (col.).

(2013)

978-84-453-5085-0

Prezo: 7 €

Páxinas: 147

Formato: libro 24x17 cm

Imprime: Grafisant SL

Descargar (6 MB)

Reflexións de Roberto Vidal Bolaño, máis ou menos extensas sobre a arte teatral, ora como espectador da escrita escénica de outros, ora como autor, director e personaxe da súa propia montaxe. O caderno vai conformado con traballos de Luís Alonso Girgado, Manuel Quintáns, Luís Cochón e Gustavo Luca de Tena.