Logo Cadernos Ramón Piñeiro XXVI. Rosalía na cobiza do lonxe
Cadernos Ramón Piñeiro XXVI. Rosalía na cobiza do lonxe

Xosé Luís Cochón Touriño, Luís Alonso Girgado e Lorena Domínguez Mallo (editores).

(2013)

978-84-453-5101-7

Prezo: 5,60 €

Páxinas: 157

Formato: libro 17x24 mm

Imprime: Arigraf

Reunimos neste libro, que constitúe unha homenaxea Rosalía de castro n aefeméride da publicación -hai cento cincuenta anos- de Cantares gallegos (1863), un conxunto de catorce colaboracións de especialistas na obra da escritora, que analizan aspectos diversos da poesía, a biografía, o contexto cultural, as relacións con outros escritrores, etc. Todo presidido por un fermoso texto de Álvaro Cunqueiro. A variedade, a diversidade de enfoques e motivos da amenidade e interese a esta colectánea rosaliana.