Logo Céltiga. Bos Aires (1925-1926). 2 DVD
Céltiga. Bos Aires (1925-1926). 2 DVD

VV.AA.

(2013)

978-84-453-5078-2

Prezo: 5,75 €

Páxinas:

Formato: DVD 123x142 mm

Imprime: Copy Belén

Descargar (734 MB) Descargar (1.0 XB)

Céltiga (1924-1932) foi sen dúbida a revista literario-cultural e artística máis importante do ámbito da emigración galega en Bos Aires. Bilingüe, superou con moito os cen núneros. Literatos como Vicente Risco, E. Blanco Amor, Otero Pedrayo, Cabanillas, V. Taibo ou Lamas Carvajal e debuxantes e pintores como Carlos Maside, Castelao, F. Bello Piñeiro, Díaz Baliño, Colmeiro e Luís Seoane acreditan unha inusual altura estética e unha constante preocupación galeguista nestas fermosas páxinas, fermosamente ilustradas das que o Centro Ramón Piñeiro ofrece, completos, os números dos anos 1925 e 1926.