Logo Domingo García-Sabell e a fenomenoloxía
Domingo García-Sabell e a fenomenoloxía

Ramón López Vázquez

(2013)

978-84-453-5098-X

Prezo: 6,50 €

Páxinas: 375

Formato: 240x170 mm

Imprime: Grafisant, S.L.

Descargar (6 MB)

A estrutura do libro ten dúas partes cunha soa finalidade: presentar a totalidade da obra escrita do ensaísta García-Sabell dentro dun mesmo paradigma hermenéutico. A primeira debulla os principios teóricos e a segunda remata por ser unha aplicación á cultura galega do tempo que lle tocou vivir (segunda parte do século XX). Como pano de fondo que se mantén ao longo de todos os epígrafes esculcados, mantense unha mesma secuencia: unha breve introdución a cada capítulo seguida dun desenvolvemento tripartito.