Logo Cadernos Ramón Piñeiro (XXIX). Nimbos: cáliz fervendo!
Cadernos Ramón Piñeiro (XXIX). Nimbos: cáliz fervendo!

Xosé Luís Cochón Touriño (edición), Luís Alonso Girgado (coordinación) e Laura Mariño Taibo (colaboración).

(2014)

978-84-453-5140-6

Prezo: 9,70 €

Páxinas: 338

Formato: 240x170 mm

Imprime: Grafisant, S.L.

Descargar (4 MB)

Co título de Cáliz fervendo! O Centro Ramón Piñeiro presenta unha colectanea de vintecatro traballos arredor da vida e da obra (co poemario Nimbos, Galaxia, 1961) de Xosé María Díaz Castro, o poeta de Guitiriz do que neste 2014 celebramos o centenario do seu nacemento e mais o Día das Letras, que está dedicado á súa figura. Métrica, retórica, estrutura ou temática dos poemas son obxecto de análise por especialistas, coñecedores a fondo de Díaz-Castro. Arcadio López-Casanova, Torres Queiruga, Darío X. Cabana, Olga Novo, Claudio R. Fer e outros prestixian este libro de homenaxe ao autor de Nimbos