Logo O Cancioneiro de Pero Mafaldo.
O Cancioneiro de Pero Mafaldo.

Leticia Eirín García e Manuel Ferreiro

(2014)

978-84-453-5167-3

Prezo: 7,50 €

Páxinas: 211

Formato: 240x170 mm

Imprime: Tórculo

Descargar (11 MB)

Pero Mafaldo, trobador cuxas orixes poden atoparse no norte de Portugal, arredor dos inicios do s. XIII, legou para a posteridade unha obra poética que non sobresae en número de composicións -xa que só conservamos nove cantigas do autor, copiadas no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa- mais si en diversidade e calidade, xa que cultivou os tres xéneros canónicos da lírica galego-portuguesa dotándoos de personalidade propia. É por isto que, da man dos especialistas Manuel Ferreiro e Leticia Eirín, ofrecen unha edición crítica -seguida das pertinentes transcricións e reproducións, ademais dun glosario e rimario- que mellora os traballos anteriores sobre a obra de Pero Mafaldo.