Logo Informe de literatura 2013
Informe de literatura 2013

Blanca-Ana Roig Rechou (coordinación).

(2014)

978-84-453-5171-0

Prezo: 8 €

Páxinas:

Formato: CD

Imprime: Tórculo

Edición de carácter bilbiográfico que recolle a reprodución literaria galega anual tanto no ámbito de creación como da información relativa á posta en escena de obras literarias, premios e revistas en formato CD.