Logo Cadernos Ramón Piñeiro (XXX). Antonio Blanco Freijeiro Isidoro Millán González-Pardo. Cartas habidas (1953-1990).
Cadernos Ramón Piñeiro (XXX). Antonio Blanco Freijeiro Isidoro Millán González-Pardo. Cartas habidas (1953-1990).

Xosé Luís Cochón (edición, introdución e notas) e Laura Mariño Taibo (colaboración).

(2014)

978-84-453-5173-4

Prezo: 11 €

Páxinas: 270

Formato: libro 24x17 cm

Imprime: Grafisant, SL

Descargar (4 MB)

Este volume epistolar, está na liña de anteriores achegas a un xénero no que Ramón Piñeiro deixou varios milleiros de mostras, maxistrais algunhas delas. Trátase, neste caso, da revelación da amizade persoal e das relacións profesionais de dous rigorosos intelectuais galegos, personalidades significativas no terreo das Humanidades. Introdución, notas aos textos, índices e repertorios bibliográficos son parte desta edición respectuosa cos textos orixinais e ilustrada.