Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 16, 2014
Cadernos de Fraseoloxía Galega 16, 2014

Varios; Xesús Ferro Ruibal (Director)

(2015)

ISSN: 1698-7861

Prezo: 10,50 €

Páxinas: 667

Formato: 17 x 24 cm.

Imprime: Grafisant, S. L.

Descargar (33 MB)

O número 16, 2014 de Cadernos de Fraseoloxía Galega, dedicado a Fernando Varela Iglesias, contén 8 artigos na sección Estudos, verbo de diferentes aspectos da fraseoloxía e paremioloxía (de carácter semántico, didáctico, histórico, xeográfico ou contrastivo) sobre as seguintes linguas: asturiano, aragonés, catalán, italiano, romanche, galego, ruso, español, latín, turco, persa, árabe e grego antigo.

A sección de Recadádivas ofrece catro recompilacións de material fraseolóxico de Valdeorras, As Neves, Ortegal e unha inédita de Antonio Couceiro Freijomil, o que suma en total 2.177 unidades fraseolóxicas. Faise recensión de 11 obras de especialidade publicadas recentemente e na sección Novas dáse conta de 1.054 referencias bibliográficas de actualidade; congresos, xornadas ou asembleas do ano 2014 e previstos para 2015; novidades de recursos e proxectos de investigación e o que chamamos “fraseografía espontánea”. Nos seus 14 anos de existencia, xa colaboraron nesta revista 177 investigadores de 22 países europeos.

Contidos