Logo Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal.
Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal.

Manuel González González (coord).

(2016)

978-84-453-5236-6

Prezo: 24,50 €

Páxinas: 542

Formato: 240x170 mm

Imprime: Grafisant, SL

Descargar (5 MB)

Neste volume recóllense diversos traballos lingüísticos, biográficos e bibliográficos que queren honrar a traxectoria vital e académica do profesor Xesús Ferro Ruibal. Estudoso da onomástica galega e fraseólogo internacionalmente recoñecido, Ferro Ruibal é un divulgador incansable da lingua e cultura galegas. O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, ten a honra de contar co seu saber e o seu indiscutible compromiso, polo que vaia está colección de traballos como agradecemento.