Logo Cadernos Ramón Piñeiro XXXVII. Carlos Casares: homenaxe. De amicitia
Cadernos Ramón Piñeiro XXXVII. Carlos Casares: homenaxe. De amicitia

Luís Cochón, Luís Alonso Girgado e Laura Piñeiro Pais (editores)

(2017)

978-84-453-5258-8

Prezo: 12,44 €

Páxinas: 534

Formato: 240x170 mm

Imprime: Grafisant, SL

Descargar (4 MB)

Este Caderno acolle na súa primeira parte as achegas de medio cento de autores que quixeron ser partícipes desta celebración dedicada a Carlos Casares. O volume pousa na cuberta o ex libris de Casares ao que se acollen as autoras e autores neste volume.