Logo A vida de Lazarillo de Tormes e das súas fortunas e adversidades. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades
A vida de Lazarillo de Tormes e das súas fortunas e adversidades. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades

Alfredo Rodríguez López-Vázquez (edición). Pablo Cano López, Iván Enríquez Martínez e Iria Sobrino Freire (tradución)

(2019)

978-84-453-5329-5

Prezo: 6,20 €

Páxinas: 152

Formato: 210x140 mm

Imprime: Máis Deseño Silleda, SL

Descargar (2 MB)

Edición do Lazarillo de Tormes, traducido ao galego, xunto coa súa versión castelá, e prólogo do catedrático da Universidade da Coruña, Alfredo Rodríguez López-Vázquez.