Logo Dicionario de filosofía
Dicionario de filosofía

Ramón López Vázquez (coord), Marcelino Agís Villaverde, Ángel González Fernández, Miguel Ángel Martínez Quintanar e Manuel Regueiro Tenreiro.

(2019)

978-84-453-5326-4

Prezo: 12,75 €

Páxinas: 256

Formato: 240x170 mm.

Imprime: Grafisant, SL

Descargar (2 MB)

O Dicionario de filosofía é unha obra escrita a varias mans, por profesores de Filosofía de estilos e formacións diferentes, intereses e experiencias filosóficas diversas. O seu obxectivo é informar ao alumnado galego no que atinxe aos conceptos fundamentais da nosa tradición filosófica, e contribuír a formalo no pensamento crítico. Trátase dun dicionario de filosofía escolar no que os termos están elaborados en función da idade e mentalidade dos alumnos de bacharelato, mais sen diluír ren o esencial a cada concepto.