Logo Claridad. Semanario de Izquierdas. Santiago de Compostela (1933-1934)
Claridad. Semanario de Izquierdas. Santiago de Compostela (1933-1934)

Luís Alonso Girgado, Laura Mariño Taibo e Laura Piñeiro Pais (eds.).

(2021)

978-84-453-5375-2

Prezo: 18,56 €

Páxinas: 67

Formato: 230x150 mm

Imprime: Grafisant, S.L.

Descargar (65 MB)

Claridad foi un semanario publicado entre 1933 e 1934 en Santiago de Compostela. De ideoloxía republicana e natureza bilingüe, chegou a tirar do prelo vinte e catro números. Laico e autonomista, dirixido á clase obreira, o campesiñado e o estudantado, o seu director foi o escritor e intelectual Luís Manteiga. Esta edición, preparada por Luís Alonso Girgado, Laura Mariño e Laura Piñeiro Pais, incorpora un amplo estudo introdutorio á revista e reproduce facsimilarmente todos os seus números nunha memoria USB con formato tarxeta.