Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 22
Cadernos de Fraseoloxía Galega 22

Varios; Mª Isabel González Rey (Directora)

(2022)

DOI: https://doi.org/10.52740/cfg/22.22.00008

e-ISSN: 2605-4507

Soporte: Publicación electrónica en liña

Prezo: de balde

Páxinas: 441

Formato: 240x170 mm

Maquetación: Grafisant, S.L.

Descargar (22 MB)

Cadernos de Fraseoloxía Galega, presenta o seu número 22. Este novo volume está composto por sete artigos de temática moi variada que xiran arredor de cuestións como a variación fraseolóxica diatópica, a didáctica da lingua galega a través dos refráns, a desautomatización fraseolóxica, o tratamento da fraseoloxía nos dicionarios, o refraneiro sobre o mes de outubro nas linguas romances, o tratamento das siglas en situacións comúns heteroxéneas e a influencia do folclore nas unidades fraseolóxicas. Tamén se inclúen dúas recadádivas (a primeira, da fraseoloxía de Xermade e a segunda, do Morrazo), oito recensións e as novidades bibliográficas máis destacadas de 2020.

Contidos