Actualizado o 19/07/2021

Logo Bibliografía da literatura galega

O proxecto “Bibliografía da literatura galega” ten por obxectivo reunir do xeito máis exhaustivo posible toda a información relacionada coa literatura galega contemporánea, dende 1800 até a actualidade. A orientación actual está na dirección de confluír co proxecto “Informes de literatura” xa que este último contén a bibliografía descrita de e sobre a literatura galega dende 1995 até a actualidade.

Dirección/Coordinación

Armando Requeixo arcuba@edu.xunta.gal 881996159

Equipo asesor

 • Blanca-Ana Roig Rechou (Directora do proxecto ata 2018)
 • Marta Neira Rodríguez

Persoal vinculado

Bolseira actual

 • Inés Mosquera Calvo

Histórico de bolseiros do proxecto

 • Xoán Carlos Domínguez Alberte (1996-1998)
 • Begoña Eguizábal Gándara (1996-1999)
 • Amelia Rodrigues Estéves (1996-1999)
 • Miguel Louzao Otero (1998-2001)
 • Mar González Tarrela (2001-2003)
 • Ana B. Cao Míguez (2003-2005)
 • María do Cebreiro Rábade Villar (2005-2007)
 • Teresa Sixto Rey (2007)
 • Raquel López Rodríguez (2007-2009)
 • Carmen Ferreira Boo (2009-2012)
 • Inés Rodo Montes (2012-2014)
 • Xurxo Martínez González (2014-2016)
 • Sara Filgueira Lorenzo (2016-2017)
 • Ánxela Lema París (2018-2020)

Publicacións resultantes

Os resultados deste proxecto vértense nos Informes de Literatura e pódense consultar en aberto aquí.