Actualizado o 26/02/2024

Logo Informes de Literatura

Os “Informes de literatura” son un observatorio que recolle a produción anual de e sobre Literatura galega que se publica en Galicia e fóra dela, en galego e noutras linguas.

Dende 1995, primeira entrega, e até o ano 1999 publicouse en formato libro, a partir deste ano faise en CD-ROM, en formato PDF, e inclúese na páxina en liña do Centro, para que calquera persoa interesada poida consultar e descargar todos os Informes desde o enlace web http://www.cirp.gal/inflit. A estrutura dos “Informes de Literatura” está conformada polos seguintes apartados: Narrativa, Poesía, Teatro, Día das Letras Galegas, Ensaio. Teoría Xeral. Crítica, Clásicos greco-latinos, Literatura Infantil e Xuvenil, Literatura de transmisión oral, Revistas, Premios e Literatura Medieval. Ademais dáse noticia de novas varias sobre a vida das institucións que acollen a Literatura. Trátase dunha bibliografía descrita da creación e recepción anual desta Literatura con ánimo de apoiar a investigación, dar información a calquera usuario e observar como se constrúe o sistema literario galego dende todos os ámbitos da comunicación literaria.

Dirección do proxecto

Marta Neira Rodríguez

Coordinación dos Informes de Literatura

 • Marta Neira Rodríguez
 • Carmen Ferreira Boo

Equipo asesor

 • Blanca-Ana Roig Rechou (directora do proxecto dende 1995 ata 2018)
 • Armando Requeixo
 • Isabel Soto López

Persoal vinculado

Bolseiras e bolseiros do proxecto

 • Mario Romero Triñanes (1997-1999)
 • Alexandra Cabaleiro Carro (1998-2000)
 • Isabel Mociño González (2001-2003)
 • Alicia Munín Munín (2002-2003)
 • Francisco Martínez Hidalgo (2004-2005)
 • Natalia Mirón Domínguez (2004-2005)
 • María Pilar López Suárez (2006-2007)
 • Nazareth García Seijas (2006)
 • Mar Fernández Vázquez (2008-2011)
 • Esther de León Viloria (2008-2011)
 • Cristina Fernández Santomé (2011-2013)
 • Laura Blanco Casás (2013-2015)
 • Verónica Pousada Pardo (2015-2017)
 • Alba Cid Fernández (2017-2018)
 • Raúl Costas Pereira (2018-2019)
 • Alba Rozas Arceo (2019-2020)
 • Laura Gil Rodríguez (2020-2021)
 • Noelia García Díaz (2021-2022)
 • Antía Rei Martiz (2022-2023)
 • Marinha Paradelo Veiga (2023-2024)

Publicacións resultantes

Pódense consultar no seguinte enlace web http://www.cirp.gal/inflit.

Roig Rechou, Blanca-Ana (coord. e dir.) (1996): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia.

_____ (1997): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia.

_____ (1998): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia.

_____ (1999): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia.

_____ (2000): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2001): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2002): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2003): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2004): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2005): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2006): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2007): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2008): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2009): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2010): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2011): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2012): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2013): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2014): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2015): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2016): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia. CD-ROM.

_____ (2017): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia.

_____ (2018): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia.

_____ (2019): Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia.